Профсоюз

Председатель профкома школы:  Никонова Валентина Вячеславовна

Телефоны:  45-01-93, 89607342094

Списки членов профсоюза на 01.02.2014 года.

ФИО

1

Еремина Т.В.

2

Клепикова С.Б.

3

Фетисова С.Е.

4

Виридарская Л.А.

5

Рожкова Т.Б.

6

Никонова В.В.

7

Акуленок Г.А.

8

Козлова С.А.

9

Туруть А.Ю.

10

Денисова Н.В.

11

Шацких О.А.

12

Гаврилов С.А.

13

Афанасьева И.В.

14

Тихонова С.В.

15

Градулева И.В.

16

Куимова Н.Н.

17

Латина Н.А.

18

Панкратова О.А.

19

Сидоров И.Е.

20

Моногарова А.В.

21

Потемкина О.С.

22

Веркеева Т.А.

23

Смирнова С.В.

24

Ткаченко Л.Л.

25

Новожилова Н.А.

26

Шептикита М.В.

27

Шошина Э.К.

Комментарии запрещены.